Våra råd

På Blackebergsskolan finns flera grupper där elevrepresentanter får vara med och påverka skolan och dess innehåll. Dessa fora ger en tidig träning i ett demokratiskt arbetssätt.

Elevrådet
Varannan tisdag kl. 09.00-09.30 samlas skolans elevråd i musiksalen. Elevrådet består av representanter från alla klasser och leds av Henrik Nöbbelin. I elevrådet tar eleverna upp aktuella frågor viktiga för dem i verksamheten.

Biblioteksråd
Skolan har ett biblioteksråd med elevrepresentanter från varje klass. Där ges information och eleverna får lämna önskningar och framföra åsikter på förändringar och utveckling av biblioteket och dess utbud. Sammankallande är Karin Thörnfeldt.

Matråd
Där finns elevrepresentanter från alla klasser. Där har eleverna möjlighet att prata om mat, få svar på frågor om restaurangen och maten samt påverka maten som serveras och hur servicen och miljön utformas i restaurangen.

Trygghetsgruppen
Trygghetsgruppen arbetar med frågor som rör mobbning, trygghet och den sociala samvaron på skolan. Gruppen består av en grupp pedagoger inklusive rektor och är den som tar emot eventuella mobbningsärenden. I gruppen finns också kamratstödjare från alla klasser, som hjälper gruppen att skapa kontakter ut i klasserna.

Kategorier: