Till innehåll på sidan

Våra råd

På Blackebergsskolan finns flera grupper där elevrepresentanter får vara med och påverka skolan och dess innehåll. Dessa fora ger en tidig träning i ett demokratiskt arbetssätt.

Elevrådet
Elevrådet består av representanter från alla klasser och leds av Sara Fransson. I elevrådet tar eleverna upp aktuella frågor viktiga för dem i verksamheten.

Biblioteksråd
Skolan har ett biblioteksråd med elevrepresentanter från varje klass. Där ges information och eleverna får lämna önskningar och framföra åsikter på förändringar och utveckling av biblioteket och dess utbud. Sammankallande är Karin Thörnfeldt.

Matråd
Där finns elevrepresentanter från alla klasser. Där har eleverna möjlighet att prata om mat, få svar på frågor om restaurangen och maten samt påverka maten som serveras och hur servicen och miljön utformas i restaurangen.
 

Kategorier: