Till innehåll på sidan

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen ska arbeta för trygghet, studiero och god psykisk hälsa.
Målet är att det inte ska förekomma någon form av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling på Blackebergsskolan.
Medlemmarna består av personal från de olika arbetslagen på skolan som träffas varje vecka.
Om en elev blir utsatt för kränkande behandling ska den akuta situationen hanteras direkt av närmsta vuxen.
Därefter skrivs en anmälan till trygghetsgruppen som sedan fördelar ärendet till någon av medlemmarna.
Denna person blir ansvarig för att se till att kränkningen upphör vilket följs upp på nästa möte.

Dela:
Kategorier: