Till innehåll på sidan

Studion

Vår särskilda undervisningsgrupp på Blackebergsskolan.

Ibland kan elever behöva ett mindre sammanhang under kortare eller längre tid. Då har vi Studion som ett alternativ.

Syftet med Studion är att på bästa sätt möjliggöra för eleven att nå de nationella målen. Eleven är fortfarande en del av sin klass men får utifrån behov möjlighet att arbeta i ett mindre sammanhang. Studion har hög vuxentäthet för att kunna anpassa undervisningen efter varje individs behov.