Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor Sara Fransson, biträdande rektor Cecilia Odén, tillförordnad biträdande rektor Patrik Lindqvist och administrativ chef Erika Strömberg.

Antal: 4