Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen utgörs av tillförordnad rektor Patrik Lindqvist, biträdande rektor Cecilia Odén, tillförordnad biträdande rektor Linda Sörensson och administrativ chef Erika Strömberg.

Ansvarsområden

Erika Strömberg
Administration, kök, IT, fastighet.

Cecilia Odén
Förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Linda Sörensson
Årskurs 1 - 6

Antal: 4