Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen utgörs av  rektor Sara Brodin, biträdande rektor Patrik Lindqvist, biträdande rektor Cecilia Odén och administrativ chef Erika Strömberg.

Ansvarsområden

Erika Strömberg
Administration, kök, IT, fastighet.

Cecilia Odén
Förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Patrik Lindqvist
Årskurs 1 - 6

Antal: 4