Till innehåll på sidan

Om skolan

Blackebergsskolan har förskoleklasser samt grundskoleklasser och är en F-6 skola.

På skolan finns en blandning av pedagoger med lång erfarenhet samt pedagoger med nyare kompetenser som tillsammans tillgodoser våra elevers behov av lärande, trygghet och glädje.

Vårt arbete utgår så klart från läroplanen, Lgr11 samt vår värdegrund, vilket bland annat innebär att alla barn har rätt till kunskap utifrån sina förutsättningar. Det förutsätter en lugn och stimulerande miljö och att alla blir bemötta med hänsyn och respekt.

Vi arbetar målinriktat med elevernas språkutveckling och stärker förmågan att tala, skriva och läsa. Vi dokumenterar varje elevs utveckling och upprättar varje termin en individuell utvecklingsplan. Läs mer här på hemsidan, så får du en chans att skapa dig en uppfattning om hur vi arbetar och hur vi ser på elevers lärande och utveckling.

Kategorier: