Till innehåll på sidan

Borgarråd mötte Djurgårdens uppsökande verksamhet

I förra veckan så möttes de två borgarråden för utbildning och idrott tillsammans med Djurgården för ett digitalt samtal om hur man kan göra skillnad för barn och ungas fysiska aktivitet.

Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey träffade i förra veckan tillsammans med Blackebergsskolans rektor Sara Fransson (en F-6 skola med 450 elever i västerort), de två borgarråden för utbildning och idrott Isabel Smedberg Palmqvist och Karin Ernlund. Det som initialt var planerat att vara ett fysiskt besök ute på skolan fick på grund av de nya hårdare restriktionerna ske digitalt. Det fysiska besöket kommer istället ske vid en senare tidpunkt.
 
Borgarråden var intresserade av hur samverkan mellan idrott och skola kan ta sig uttryck i praktiken och samtalet gav fördjupad information om den skolidrottsverksamhet som Djurgården, genom sin skolidrottsförening, bedriver med stöd av bland annat idrottsförvaltningen. Man fick också möjlighet att ställa frågor direkt till Djurgårdens representanter och Blackebergsskolans rektor.
- Vi är en skola som vill vara en positiv kraft i vårt lokalområde. Vi är en samlingsplats för barn och ungdomar både under dagar, kvällar och helger och det är därför viktigt för oss att ha en så stor positiv påverkan som möjligt på våra elever, vårdnadshavare och stadsdel. Vårt samarbete med Djurgården ger oss möjlighet att erbjuda organiserad varierad fysisk aktivitet under hela skoldagen. Vi ser tydligt att verksamheten når alla elever, pojkar som flickor. Vi når också de elever som annars kanske inte är så fysiskt aktiva. Utöver att många fler elever i högre utsträckning är fysiskt aktiva, råder det en trevligare stämning på rasterna. Eleverna orkar också mer när de ges mer tid till att vara fysiskt aktiva. Det skapar därmed bättre förutsättningar för lärande, säger Sara Fransson, rektor Blackebergsskolan.

Goda exempel

Skolborgarrådet och idrottsborgarrådet tyckte att Djurgårdens uppsökande verksamhet var ett gott exempel på hur man sätter barn i rörelse, något som skapar värdefull förståelse för hur en samverkanslösning mellan skola och idrott kan se ut i Stockholms stad.
 
På Blackebergsskolan arbetar sedan terminsstart Djurgårdsledaren Jerry Lundberg på heltid med att öka mängden fysisk aktivitet under hela dagen, både före, under och efter själva skoldagen.
 - För mig handlar det om att tillsammans med barnen skapa massor av roliga aktiviteter där de får möjlighet att röra på sig och alla ges möjlighet att vara med. Jag märker på barnen att de tycker det är otroligt kul att få idrotta och leka på sina villkor. Mitt arbete handlar om att hjälpa barnen att förverkliga deras idéer och tankar om hur de vill vara fysiskt aktiva och sen se till att genomföra samma idéer på ett schysst och inkluderande sätt. Det ska finnas något för alla barn, säger Jerry Lundberg.

Jerry Lundberg arbetar på Blackebergsskolan. Foto: Djurgården Fotboll

"Vi har kommit väldigt långt"

Samarbetet med Blackebergsskolan kommer fortsätta med oförminskad styrka. Både skolan och Djurgården är övertygade om att vi nu ser en ny typ av samverkansmodell mellan skola och idrottsförening skapas.
- Idrotten vill vara en viktig aktör i folkhälsoarbetet och då är samverkan med skolan en naturlig del då skolan är platsen där alla barn är stora delen av dagen. Vi vet samtidigt att det inte alltid är lätt för två stora institutioner att möta varandras behov och därför känns det extra spännande att få visa upp hur en sådan samverkan kan utvecklas. Att få dela med sig av hur konkreta resultat den faktiskt levererar i praktiken är både roligt och inspirerande. Vi har kommit väldigt långt på kort tid och vi ser fram emot borgarrådens fysiska besök när omständigheterna tillåter, säger Staffan Holmberg, ansvarig för Djurgårdens uppsökande verksamhet.

Dela: