Brandövning måndag 8 maj 2017

Måndagen den 8 maj kommer skolan att ha en Brandutrymningsövning organiserad med Kidde Sweden AB.

Tanken är att vi skall låta brandlarmet gå under dagen, så personal tillsammans med elever tränar på en bra utrymning för att gemensamt samlas vid vår samlingspunkt.
Vi kommer även att blockera vissa utgångar med ofarlig rök, för att personal skall träna på att hitta alternativa utryningsvägar vid hinder.

Vi rekommenderar alla att närvara och vara med, då detta är väldigt bra träning & kunskap inför något som skulle kunna inträffa.

Om någon inte vill medverka eller ni som vårdnadshavare inte vill att ert barn deltar så behöver jag ha in anmälan om detta senast 2 maj 2017 så erbjuder vi de eleverna att vara med personal och göra annat.

Med vänlig hälsning,

Erika Strömberg
Administrativ Chef, Blackebergsskolan. 

Anmälan om att INTE närvara senast 2 maj till erika.stromberg@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: