Till innehåll på sidan

Ledighet och Frånvaro

Frånvaroanmälan
All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla frånvaro via Skolplattformen (kräver e-legitimation) eller sms-tjänsten genom att skicka barnets personnummer till telefonnummer 073-012 17 40.

Ledighetsansökan
På Blackebergsskolan ser vi gärna att elevers eventuella ledigheter planeras i samband med skolans lov under terminen. Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

Läs mer om Blackebergsskolans ledighets policy