Till innehåll på sidan

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa: lek, spel, idrott och hälsoaspekt - tillsammans!

I undervisningen i idrott och hälsa har vi på Blackebergsskolan tillgång till två stora hallar samt en fin närmiljö bestående av skog, stora gräsytor, en modern multiarena samt närhet till spolad is på vinterhalvåret. Friidrottsdagar på Spånga IP under våren är också ett uppskattat återkommande moment. Skolan deltar även årligt i Skoljoggen som arrangeras i hela landet.

Ämnet arbetar även på olika sätt med hälsoaspekten och inslag som hälsodagbok och konditionstest med tillhörande reflektioner är verktyg vi använder för att öka förståelsen för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Vi arbetar även ämnesintegrerat med bland annat musik och biologi för att uppnå en bredare förståelse för idrott och hälsa i ett större perspektiv.

I undervisningen utförs motoriska tester enligt MTI, för alla elever som börja årskurs ett. Detta för att tidigt upptäcka de elever som är i behov av att utveckla sina färdigheter i vissa motoriska moment. I och med att motoriken är nära kopplad till inlärning är det viktigt för oss som skola att stöda eleverna på olika sätt för att de ska kunna lyckas ännu bättre i sitt skolarbete.

Begreppet MTI står för Motorik Träning Inlärning. En metod som har utvecklats av Christer Sandberg (idrottslärare) och Johan Hintze (psykolog) specialist i pedagogisk psykologi. De har bland annat inspirerats av Britta Holle (sjukgymnast och gymnastiklärare) och hennes forskning om barns utveckling, motorik och inlärning.

Eleverna går även på simskola med legitimerade simskolelärare under årskurs 2 med uppföljning under mellanstadiet.

Kategorier: