Idrott och hälsa

Idrott och hälsa: lek, spel och idrott - tillsammans

I undervisningen i idrott och hälsa har vi på Blackebergsskolan tillgång till två stora hallar och en fin närmiljö bestående av skog, stora gräsytor, bollplan och under vinterhalvåret åker vi skridskor på Spånga IP.

I undervisningen utförs motoriska tester och utformning av träningsprogram, enligt MTI, för alla elever som börjar årskurs ett. Detta för att tidigt upptäcka de elever som behöver extra träning i vissa motoriska moment. I och med att motoriken är nära kopplad till inlärning så är det viktigt för oss som skola att stödja eleverna på olika sätt för att de ska kunna lyckas ännu bättre i sitt skolarbete.

Begreppet MTI står för Motorik Träning Inlärning. En metod som har utvecklats av Christer Sandberg (idrottslärare) och Johan Hintze (psykolog) specialist i pedagogisk psykologi. De har bl.a. inspirerats av Britta Holle (sjukgymnast och gymnastiklärare) och hennes forskning om barns utveckling, motorik och inlärning. Se länkar nedan.

Länkar

Några viktiga länkar för undervisningen i idrott och hälsa.

Kategorier: