Till innehåll på sidan

Idrott och hälsa

åk F-6

Lek, spel, idrott och hälsoaspekt - tillsammans!

I undervisningen i idrott och hälsa har vi på Blackebergsskolan tillgång till två stora hallar samt en fin närmiljö bestående av skog, stora gräsytor, en modern multiarena samt närhet till spolad is på vinterhalvåret. Idrottsdagar på Ängby IP under våren är ett återkommande moment. Skolan deltar även årligen i Skoljoggen som arrangeras i hela landet där rörelse och välgörenhet förs samman. Eleverna i årskurs 2 erbjuds simskola med legitimerade simskolärare med uppföljning under mellanstadiet.

I ämnet lägger vi stor vikt på att öka förståelsen för sambandet mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa. Vi arbetar även ämnesintegrerat för att uppnå en bredare förståelse för ämnet. Målet med vår undervisning är att erbjuda positiva upplevelser av rörelse, friluftsliv och hälsoaspekter som kan inspirera våra elever till ett fortsatt aktivt liv.

Nedan kan man läsa om kursplanen i idrott och hälsa och vilka krav som ställs på eleverna:

Kursplan - Idrott och hälsa (Grundskolan) - Skolverket

 

Tommie Lindegren, idrottslärare åk F-3

tommie.lindegren@edu.stockholm.se                                                                                                                                                

Emanuel Proestos, idrottslärare åk 4-6 

emanuel.proestos@edu.stockholm.se

Kategorier:
Ingress: 
åk F-6