Till innehåll på sidan

Fritidshem

Välkommen till vår fritidshemsverksamhet

Fritidshemmens öppettider är vardagar mellan kl. 06.30-18.00.
Klubben verksamheten har  öppet vardagar 14.00-16.30.

Kontaktuppgifter till fritidshem och fritidsklubb.

Grodan telefon: 076- 825 25 40
Bläckfisken telefon: 076-120 76 74
Klubben telefon: 076-120 76 75 
Svalan telefon: 076-120 76 76
Rävlyan telefon: 076 129 09 49

Blackebergsskolan fritidshem

Vi på Blackebergsskolan arbetar för att stärka gruppkänslan och "viet". 

Vi utgår från elevernas intressen och erfarenheter i aktiviteter samt verksamhets innehåll och utformining. 

Blackebergsskolans fritidshem arbetar aktivt med klassamverkan då pedagoger följer barnen under hela dagen. 

Elevernas individuella behov ska bli tillgodosedda och eleverna ska få prova på olika aktiviter som stärker deras allsidiga personlighetsutvecklinging. Vår miljö och verksamhetsinnehåll ska leda till att varje individ känner sig självständiga och trygga. I fritidsverksamheten ges möjlighet att genom olika uttrycksformer arbeta med musik, dans, bild och form. I verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, utforska tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Detta bidrar till att vi får en helhetssyn av barnen i grupp och barnet som individ. 

Engligt skollagen ska undervisningen i fritdshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull verksamhet och:

  • erbjuda barnen möjlighet att utveckla sina estetiska kunskaper.
  • erbjuda barnen aktiviteter och kunskap, praktisk och teoretisk, inom hälsa, välbefinnande och demokrati samt kommunikation. 

Mer information om fritidshemmens styrdokument