Till innehåll på sidan

Förskoleklass

En bra start på skoltiden

Förskoleklassernas verksamhet hos oss skapar en smidig övergång mellan förskolan och skolan. Vår verksamhet anpassas efter barnens behov och förutsättningar, så att individen ges möjlighet att utveckla kunskaper och sociala förmågor - allt enligt Lgr11.

Våra lokaler finns i skolbyggnaden vilket gör att barnen får möjlighet att lära känna både äldre skolkamrater och andra vuxna i skolan och också lära sig att använda skolans utrustning.

Den skolförberedande verksamheten pågår mellan 8.15 och 13.00 inklusive lunch, därefter övergår verksamheten till fritidshemmet Rävlyan (se nedan för kontaktuppgifter). Verksamheten följer skolans arbetsår. Skolbarnomsorgen (fritidshemsdelen) är öppen mellan 6.30 och 18.00 varje dag.

Telefon: 0761290949
 

 

I förskoleklasserna arbetar vi bland annat med:

Natur: Djur, människokroppen, experiment.
Kultur: Bild och form, musik, ljud, rörelse och litteratur.
Språk: Vi arbetar med Bornholmsmodellen som är en vetenskapligt utprovad metod för att utöka barnens språkliga medvetenhet. Detta hjälper barnen att finna vägen till skriftspråket.
Matematik: Räknesagor, utematte, vardagsmatematik och grundläggande matematiska begrepp.
Samhälle: Närmiljön, familjen, trafik, teknik, studiebesök.
Andra aktiviteter: Bondgårdsbesök, gammeldags skoldag, reflexorientering, Luciafirande, julpyssel tillsammans med föräldrar, Lilla Vasaloppet/vinterfriluftsdag, temaveckor för hela skolan, Blackebergsskolans dag, Blackebergsloppet, familjeutflykt.

Utöver detta har vi även inskolningssamtal, föräldramöte och utvecklingssamtal.

Kategorier: