FAQ

På denna sida kommer ni finna mer utförliga förklaringar till hur ni går tillväga med att synka kalendern med er mobil, användning av skolwebb eller andra frågor ni mailar oss som ni vill ha svar på. Det går även att använda sig av vårt frågeformulär.

Tanken med FAQ är att vi ska kunna förse er vårdnadshavare med information om hur ni lättare går tillväga vid användning utav de olika e-tjänster som Stockholm stad samt Blackebergsskolan erbjuder. Listan med handledningssidor fylls på efter era behov.

Användbara program

Denna lista innehåller program som kan vara användbara vid öppnandet av dokument som vår hemsida samt Stockholm stad använder sig utav. 

Alla program är gratis.

  • Adobe Reader

    Detta program används för att öppna PDF filer. (Se till att bocka ur tillvalet att installera McAfee Security Scan Plus)

  • Open Office

    Detta program används för att öppna samt redigera till exempel word-filer (doc, xls).

Kategorier:

Handledning

Stockholm Skolwebb

Stockholms Skolwebb är grundskolornas kommunikationsplattform i Stockholms stad.

Synka med Outlook

1. Öppna Outlook och navigera till verktyg, klicka sedan på kontoinställningar likt bilden nedan.