Blackebergsmodellen

Ett läs- och skrivfrämjande arbetssätt

Under höstterminen 2012 har arbetet i förskoleklasserna på Blackebergsskolan genomsyrats av ett språkutvecklande arbetssätt. Syftet var att genom ett medvetet arbete med bilderboken som röd tråd undervisningen, främja läs- och skrivinlärning. Detta arbete fick namnet Blackebergsmodellen.

Båda förskoleklasserna arbetade med boken Memmo och Mysen söker efter färger. Under ett längre temaarbete fick barnen höra sagan både i helklass och i smågrupper. Barnen fick möjlighet att prata om boken och sätta ord på tankar och känslor. Parallellt med detta jobbade vi i olika grupper utifrån barnens intresse och initiativ. Arbetet resulterade i allt från dockteater, skapande med färg och form i olika material och en cd-skiva med barnens egna sånger. Temat avslutades med en vernissage med barnens arbeten på Blackebergs bibliotek där de också fick träffa bokens författare Emma Virke.

Arbetet med bilderboken, där vi tagit tillvara på barnens egna tankar och upplevelser av färger, tycker såväl barn som pedagoger har varit givande, intressant och framför allt roligt. Blackebergsmodellen har vi nu fått chans att sprida till andra skolor. Arbetet sätter nu också sina spår på resten av skolan, då vi nu i blandade grupper på hela skolan arbetar med William Morris bok på ett liknande sätt. Skapade, samtal, språk, känslor och egna upplevelser – allt får plats i Blackebergsmodellen.

 

Kategorier: