Till innehåll på sidan

Bibliotek

Upptäck litteratur i vårt bibliotek

Att en skola har ett eget bibliotek anser vi vara mycket viktigt för elevernas intresse för läsande och böcker. Regelbunden och nära tillgång till böcker ger eleverna möjlighet att utveckla sin läsförmåga och förmåga att analysera och samtala om texter - något som finns med som viktiga delar i läroplanen.

Blackebergsskolan har ett eget lokalintegrerat bibliotek. Hit kommer elever regelbundet för att låna böcker att läsa, söka information men också att få en lugn stund med böcker och vänner.

Kategorier: