Till innehåll på sidan

Årskurs 4-6

Årskurs 4-6

Lärarna i dessa årskurser ingår, precis som i de lägre årskurserna i samma arbetslag. Det möjliggör ett samarbete över årskursgränserna och mellan klasser. 

I årskurs 4-6 tar eleverna nästa steg i sitt lärande och sin utveckling. Kunskapskraven i Lgr11 blir fler, och finns nu i skolans alla ämnen. Kraven höjs, samtidigt som det centrala innehållet fortsätter att löpa som en röd tråd, från åk 1 till åk 6. Kopplat till årskurserna finns specialpedagoger och andra stödinsatser, t.ex. Studion och Svenska som andraspråk, som hjälper barnen att nå sina individuella mål, likväl som kunskapkraven i kursplanerna.