Till innehåll på sidan

Årskurs 1-3

Läsa, skriva, räkna

I årskurs 1–3 samarbetar klasslärarna över klassgränserna med planering och genomförande av undervisningen. Man samarbetar även med fritidshemspersonalen under skoltid, detta för att öka vuxentätheten och skapa förutsättningar att exempelvis kunna dela klassen eller vara flera vuxna i klassrummet.

Vi arbetar utifrån medvetenheten om att språket och förmågan att tala, läsa och skriva är förutsättningen för att kunna tillgodogöra sig kunskap och utvecklas. Våra elever uppmuntras på olika sätt att använda språk i olika former. Vi följer kontinuerligt upp varje elevs läsutveckling och dokumenterar den för att säkerställa att alla går framåt i sin läsförmåga.