Studion

En chans till extra stöd

De elever som behöver extra stöd kan få det i Studion. Där arbetar våra specialpedagoger tillsammans med lärare och förskollärare. Dit kan elever komma och få stöd på olika sätt: någon kommer några enstaka lektioner för att träna extra på ett moment i något ämne medan någon annan har en stor del av sin skolvecka i Studion för att få arbetsro och individuellt stöd. Studion har även ”öppet hus” vissa tider, då elever i samråd med specialpedagog och klasslärare kan få gå till Studion för att få arbeta i en mindre grupp.

Kategorier: