Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor Henrik Nöbbelin, biträdande rektor Sara Fransson, biträdande rektor Cecilia Odén och administrativ chef Erika Strömberg.

Antal: 4